logo

תשבצים, תשחצים

תשבצים, תשחצים
חידות מילים בנושאים שונים,
המשתלבות זו בזו בהצלבה במאוזן או במאונך בתוך תבנית של ריבועים ריקים,
לפי רמזים המופיעים בתוך התבנית או לצידה.