logo

תשבץ תשחץ לחנוכה

תשבץ תשחץ לחנוכה
תשבץ תשחץ לכבוד חג החנוכה.
מושגים ומילים הקשורים לחנוכה.
מציאת המילים לפי הרמזים.
מילים ורמזים ממנהגי וסמלי החג וגם מסיפור חנוכה.