logo

ציפורים בונות קןבסרטון ציפור הקלאו, באי בורנאו בדרום מזרח אסיה, בונה קן בתוך גזע עץ.
ציפור הקלאו (הורנביל),
סוג של עוף טרופי במשפחת הקלאוניים.
חיים בין צמרות העצים ביערות הגשם במדינות בדרום אסיה ודרום מזרח אסיה.
יש לקלאו מעין "קסדה" על הראש.
קן הקלאו נמצא גבוה בין העצים בתוך חורים בגזע.
הנקבה נשארת סגורה בתוך הקן ופתח הקן מכוסה בעזרת בוץ
ונשאר פתח קטן שמגן מפני טורפים, דרכו הזכר מעביר מזון.
הפתח משמש גם להוצאת הצואה החוצה.
הקלאו ניזון בעיקר מפירות, חרקים, לטאות וחיות קטנות.

ציפור שיר (אורג) בונה קן