logo

גידול אוכמניותבאוכמניות ישנם זנים רבים, חלק מהזנים מתאימים לגידול גם בישראל.
יש הממליצים לשתול לפחות שני שתילים של אוכמניות מזנים שונים כדי לקבל יותר פירות (שיפור ההפרייה).
שימו לב בסרטון גם להסבר על האדמה ואיך אפשר לשפר ולהתאים אותה יותר לגידול האוכמניות.

השוואה בין זנים שונים של אוכמניות