logo

יער מאכליער מאכל משלב עצי מאכל, שיחי מאכל, צמחי תועלת ועוד.
בסרטון תוכלו לראות הסבר על השכבות ביער המאכל, התועלת שמקבלים מסביבת יער ועוד.
יש כאלו שגם עושים גינה או חלקה בסגנון יער מאכל.
שילוב עצי ושיחי פרי בתוספת ירקות שורש וצמחים מטפסים יכול ליצור גינת יער מאכל.

הכנת יער מאכל

יער מאכל באזור ירושלים

דוגמא ליער מאכל בניו זילנד