logo

איך לגדל תותיםאיך לגדל תות שדה בבית במרפסת או בגינה.
אפשר לשתול שתילי תותים, לשתול תות שורש חשוף או מזרעים.
לגדל אותם באדמה או באדנית.
יש סוגי תותים שזקוקים לשמש מלאה מספר שעות ביום ויש כאלו שיכולים להסתדר גם בצל חלקי.
בסרטון נראה איך שותלים שתיל תות.