logo

איך לגדל פטל שחור אוסנהיש שמגדלים את הפטל השחור באדמה אבל אפשר גם בעציץ.
יש זנים של פטל שחור ללא קוצים.
אפשר לגזום את הפטל השחור כדי לעודד גדילה של ענפים חדשים ולקבל יותר פירות.
פטל שחור יכול לגדול מהשורשים שלו וגם יש שיטות להרבות אותו יחסית בקלות.

הסבר בסיסי על גידול פטל שחור