logo

תשבץ תשחץ פרחים

תשבץ תשחץ פרחים
תשבץ בנושא פרחים.
תשחץ עם חץ לכיוון התשובה.
שאלות שמתארות סוגי פרחים או מרמזות על השם או הצבע שלהם.
למשל: פרח בשם אמנון ו___
הדפסההדפסה
  
ציירצייר