logo

תשבץ תשחץ חיות בסכנת הכחדה

תשבץ תשחץ חיות בסכנת הכחדה
תשבץ תשחץ בנושא חיות בסכנת הכחדה.
ישנם סוגי בעלי חיים שנמצאים בסכנת הכחדה.
תיאור של בעל החיים שיכול לרמוז על התשובה.
את התשובות אפשר למלא בתוך התשבץ.
הדפסההדפסה
  
ציירצייר