logo

תשבץ תשחץ בנושא ערים בישראל

תשבץ תשחץ בנושא ערים בישראל
תשבץ תשחץ בנושא ערים בישראל, שאלות על שמות הערים וגם מיקומי הערים בארץ.
את התשובות עונים לפי מספרים וחיצים.
מגוון שאלות כמו איזה עיר עם חוף ים בים האדום, איזה עיר קרובה לכנרת ועוד.
הדפסההדפסה
  
ציירצייר